top of page
Eyebrow Wax

Waxing

Facial WAX

Waxing Services

 

Waxing

Brow Wax                 $20

 

Lip Wax                    $15

 

Chin Wax                  $15

Ear wax                    $20

Nose Wax                 $20

Full Face Wax          $45

BODY WAX

          Chocolate wax                                              Nufree wax

Underarm  Wax                    $25                                                                                                $30

 

Bikini                                     $30                                                                                                $35

 

Brazilian                                $55                                                                                                $60

    

Full Arm   Wax                      $45                                                                                                $50

Half Arm                               $30                                                                                                $35

Full Leg                                $65                                                                                                 $70

Half  Leg                              $40                                                                                                 $45

Chest                                   $55                                                                                                 $60

Back                                    $60                                                                                                 $65

toe                                       $10                                                                                                 $15

 

 

 

 WAX

Male Waxing

BEARD                                $ 55

30 MINUTES

 

 

EYEBROWS                       $ 25

20 MINUTES

 

EAR                                    $ 8

10 MINUTES

 

NOSE                                 $ 15

10 MINUTES

SHOULDERS                     $ 25

20 MINUTES

ARMS (FULL)                     $ 55

Shoulder to fist

30 MINUTES

ARMS (HALF)                    $ 45

Shoulder to elbow or Elbow to fist

20 MINUTES

 

UNDERARMS                              $ 25

15 MINUTES

CHEST                                           $ 45

35 MINUTES

STOMACH (FULL)                      $ 50

30 MINUTES

STOMACH (STRIP)                     $ 25

10 MINUTES

 

HANDS                                        $ 20

Hands and fingers

15 MINUTES

 

BACK (FULL)                              $ 60

Neck to waist

30 MINUTES

BRAZILIAN WAX                      $ 70

30 MINUTES

 

LEGS (FULL)                              $ 75

Thigh to ankle

45 MINUTES

 

LEGS (HALF)                            $ 60

Knee to ankle or thigh to knee

30 MINUTES

 

FOOT                                        $ 15

Foot and toes

15 MINUTES

 

FULL BODY                             $ 175

Full legs, Brazilian wax and underarms

70 MINUTES

 

FULL BODY PLUS                  $ 235

Neck to toes

70 MINUTES

 

            

bottom of page